UDRŽATEĽNÁ ENERGIA - FOTOVOLTIKA

Fotovoltika je technológia využívajúca solárne články na konverziu slnečnej energie priamo na elektrickú energiu. Solárne články, ktoré sú základnými stavebnými blokmi fotovoltaických systémov, zvyčajne využívajú polovodičové materiály, ako je kremík, na absorbovanie slnečného žiarenia a generovanie elektrického prúdu prostredníctvom fotovoltaického efektu.

FOTOVOLTIKA

Potrebujete cenovú ponuku? Neváhajte nás kontaktovať!

Kontakt

Komplexné riešenia

Sústredíme sa na poskytovanie komplexných riešení, ktoré využívajú slnečnú energiu na generovanie čistej a udržateľnej elektrickej energie.

Naša snaha spočíva v spojení teoretických poznatkov s našimi praktickými skúsenosťami získanými pri implementácii projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov.


Riešenia poskytujeme pre domácnosti, malé alebo veľké podniky a obce. Poskytujeme bezplatnú konzultáciu od našich odborníkov. Klientom poskytujeme možnosť pomoci so získaním aktuálnych dotácií od štátu.

Princíp fungovania fotovoltiky

Keď slnečné žiarenie dopadne na solárny článok, fotóny (častice svetla) dodávajú energiu elektrónom vo vnútri polovodiča, čo spôsobuje, že sa elektróny pohybujú a vytvárajú elektrický prúd. Tento proces je základným princípom fungovania fotovoltaických panelov, ktoré sú často inštalované na strechách budov, na poliach alebo vo veľkých solárnych farmách s cieľom produkovať čistú elektrickú energiu zo slnečného žiarenia. 

Fotovoltaická energia je obnoviteľný zdroj energie a má množstvo výhod, vrátane nízkych nákladov na prevádzku a nízkých emisií CO2.

Pre koho sú určené naše služby

  • • Pre domácnosti
  • • Pre malé a veľké podniky
  • • Pre obce

Kontakt

MOUNT BUILD, s.r.o.

Office:
Kátovská 1144/25
908 51 Holíč

office@mountbuild.sk

+421 948 590 892

MOUNT BUILD, s.r.o.

Sídlo / Fakturačné údaje:
Doležalova 15/C
821 04 Bratislava

office@mountbuild.sk

+421 948 590 892